Korsanfan.Com - One Piece Türkiye
Korsanfan.Com - One Piece Türkiye
Neler yeni

[Kütüphane] Logia

Logia, üç şeytan meyve türünden birinin adıdır.

Özet


Genel tanım olarak, kullanıcısına bir elemente veya doğa gücüne, dönüşüp, kontrol etmeyi ve üretmesini sağlayan meyvelerdir. Bu şartlardan birinin bile sağlanmadığı durumda meyve Logia olarak sayılmaz. Zehir ve mum üretilmesine imkan veren, lakin bu maddelere dönüşmesini sağlamayan meyveler Paramecia türüdür. Aynı şekilde, kullanıcının bedenini bu maddeye dönüştüren, lakin bu maddenin üretilmesini sağlayamayan meyveler Paramecia türüdür.

Tüm Logia'ların ortak özelliği, gerçek bedenlerine zarar verilememesidir ve parçalandıklarında tekrar birleşebilmeleridir. Yami Yami No Mi ise bu konuda bir istisnadır. Logia olmasına rağmen saldırılar gerçek bedene vurabilir ve parçalandıktan sonra beden Logia güçleriyle tekrar birleşemez. Hie Hie No Mi gibi diğer Logia meyveler, buz gibi katı yapılarından dolayı saldırılar sonucu vücutta dağılmalar meydana gelmesine sebebiyet verse de, sonrasında beden tekrar birleşir. Bu bağlamda Haki kullanıcısı olmayanlara karşı yenilmezdirler.

Logia şeytan meyveleri en güçlüleri ve en nadirleri kabul edilir(Zoan alt kategorisindeki Mistik Zoan hariç).

Logia kelimesi, ilk olarak Laki tarafından Enel'in güçlerini duyduğu zaman kullanıldı.

Logia Türü Kullanıcıları


Seride Geçerli

[tr1][td]

Smoker[/td][td]

Crocodile[/td][td]

Portgas D. Ace †[/td][td]

Enel[/td][td]

Kuzan[/td][/tr1]
[tr2][td]

Marshall D. Teach[/td][td]

Borsalino[/td][td]

Sakazuki[/td][td]

Caribou[/td][td]

Ceasar Clown[/td][/tr2]
[tr1][td]

Monet †[/td][td]

Sabo[/td][/tr1]
Seride Geçersiz

[tr2][td]

Honey Quenn[/td][td]

Simon[/td][td]

Gasparde[/td][/tr2]

Logia Türü Şeytan Meyveleri


 • Moku Moku no Mi: Duman gücü.
 • Suna Suna no Mi: Kum gücü.
 • Mera Mera no Mi: Ateş gücü.
 • Goro Goro no Mi: Elektrik gücü.
 • Hie Hie no Mi: Buz gücü.
 • Yami Yami no Mi: Karanlık gücü.
 • Pika Pika no Mi: Işık gücü.
 • Magu Magu no Mi: Magma gücü.
 • Numa Numa no Mi: Bataklık gücü.
 • Gasu Gasu no Mi: Gaz gücü.
 • Yuki Yuki no Mi: Kar gücü.
Güçleri


Logia türü şeytan meyveleri kullanıcının meyvenin verdiği elementi üretmesini, kontrol etmesini ve vücudunu bu elemente çevirmesini sağlar. Kullanıcı vücudunun bir kısmını veya tamamını bu elemente çevirebilir.

Logia türü meyvelerin en büyük özelliklerinden biri, sundukları savunma gücüdür. Logia türü meyve kullanıcıları parçalanabilir,kesilebilir veya parçalara ayrılabilir, bazen toz zerreciklerine kadar bölünebilir. Tüm bunlara rağmen vücutları elementlerine göre toparlanır. Bu tür meyveler kullanıcılarını hasar almaz yapar ve sıradan insanlar, Paramecia kullanıcıları ve Zoan kullanıcılarının da normal fiziksel saldırıları ya içlerinden geçer ya da tamamen boşa çıkarılır.

Bilinen tek istisna Karasakal'dır. Meyvesi fiziksel saldırıları direk alıp, güçlendirerek çokça acı çekmesine neden olur. Parçalanmış Logia bedeninin gösterdiği başka bir özellik ise, Monet tarafından gösterilen, ikiye bölünmüş Logia bedeninin bir yarısının diğerinden daha rahat hareket etmesidir. Yani parçalanmış Logia parçaları bile farklı durumlarda hareket edebilir.

Bedenlerini elemente çevirmenin yanı sıra, Logia türü kullanıcıları sınırsız miktarda dönüştükleri elementten üretebilir ve kontrol edebilirler. Bu meyve türünün yıkıcılığı için verilebilecek en uç örnek, Kuzan ile Sakazuki'nin savaşıdır. Birbirleriyle tüm güçlerinde savaştıklarında, Logia güçleri yüzünden Punk Hazard'ın iklimi, adanın bir tarafı donmuş çorak arazi olarak, diğer tarafı ise sürekli yanan adeta bir cehennem olarak değişmiştir. Başka bir örnek ise Banaro Adasında savaşan Karasak ve Ace, adayı tamamen yok etmişlerdir. Ancak, duman ve bataklık gibi meyveler yıkıcı güçten ziyade, birilerini yakalama konusunda daha avantajlıdır. Logia türü kullanıcıları, elementlerinin özelliklerini kullanabilirler. Crocodile'ın kum gücü, nemi emebilir. Ceasar Clown'ın gaz gücü atmosfer oranını değiştirebilir. Enel'in elektrik gücü metalleri eritebilir ve şekil verebilir. Aokiji'nin gücü suyu dondurabilir ve Kizaru'nun gücü ışık hızında ilerlemesini sağlar. Logia güçleri ayrıca, dönüştükleri elementlere karşı bağışıklık kazandırır. Örnek olarak Crocodile ve Ace çöl sıcağından etkilenmezler. Ace'in sıcaklığa bağlı, Crocodile'ın da kuraklığa bağlı meyvesi, kendilerini korur.

Logia kullanıcıları ayrıca, bedenlerinde üretmedikleri, çevrelerinde bulunan kendi elementlerini kontrol edebilirler. Kendi ürettikleri elementleri, çevrelerinde bulunanlarla birleştirerek, çok daha güçlendirebilirler. En uç örneği Crocodile'ın çölde durdurulamaz kum fırtınaları oluşturmasıdır. Enel'in rakiplerini yok etmek için, bulutlardan yıldırım indirmesi ve Ceasar'ın atmosferdeki oksijeni yok ederek rakiplerini boğması ayrıca örnek olarak verilebilir. Lakin hiç bir Logia kullanıcısı henüz kendi elementlerini başka formlarını kontrol ederken görünmemiştir. Bunun sebebi, bu farklı formun bambaşka bir element olmasıdır.

Son olarak, Logia türü kullanıcıların fiziksel kuvvetleri, meyve gücünü arttırmamaktadır. Kendi güçlerinin seviyesi önemsiz olup, meyveden gelen güçlerinin aralığı benzerdir. Fiziksel gücü katlayan Zoan ve fiziksel güçle birleşebilen Paramecia'dan farklıdır. Lakin Logia yetenekleri ile fiziksel gücün kombine saldırılarıyla, uygulanan kuvvet arttırılabilir. Kizaru'nun ışık hızında tekme atarak, tekmelerinin gücünü yok edici seviyeye çıkarması gibi.

Zayıflıkları


"Kendilerini yenilmez sanan Logia kullanıcılarının, ömürleri kısadır."
Pekoms, Caribou'yu yendikten sonra.

Korkunç güçlerine rağmen Logia türü kullanıcıları yenilmez değildir. Deneyimsiz Logia kullanıcıları, yeteneklerine fazla güvendikleri için, fiziksel olarak saldırılardan kaçınmak ve karşılamak konusunda deneyimli değillerdir, meyve yetenekleriyle saldırılar işlemedi için. Bu nedenle, Logia'nın saldırı almama yeteneği bir şekilde aşıldığında, kendi sıyrılma ve karşılama yeteneklerine güvenmek zorunda kalırlar. Lakin çoğu Logia kullanıcısı, saldırı almaya başladıklarında bile, çok dayanıklı olduklarını göstermiştir. Öte yandan Logia güçlerine çok fazla güvenip, kişisel dayanıklılıklarını geliştiremeyenler, Caribou gibi, kendilerine olan fazla güvenden dolayı çokça darbe almaktadırlar. Ayrıca rakipten saldırı aldıktan sonra, vücutlarının toparlanma evresi de büyük konsantrasyon gerektirmektedir. Roronoa Zoro'nun haki kullanarak kendisini öldüreceğini düşünen Monet, çok korktuğu için hakisiz saldırı sonucunda parçalandığında, aşırı korkudan toparlanma evresi yavaşlamış, vücudunun yarısını ancak kontrol edebilmiştir.

Logia türü kullanıcıları etkilemenin başka yolu ise elementlerinin zayıflıklarından faydalanmaktır. Örnek olarak elektrikten oluşan Enel, Lastik Luffy'e karşı savunmasız kalmıştır. Çünkü lastik yalıtkandır. Kumdan oluşan Crocodile, ya ıslatılarak ya da ıslatılmış bir şeyle darbe alabilmektedir, çünkü kum ıslanınca katılaşır. Bunlara ek olarak elementlerinin zayıflıkları kullanılarak da Logia kullanıcılara zarar verilebilir. İlk olarak Akainu tarafından gösterilen, magmanın ateşi aşması sebebiyle, ikisi de Logia olmasına rağmen Ace'in yanması örnek gösterilebilir. Hie Hie No Mi, Yuki Yuki No Mi'yi aşabilir. Ek olarak, Logia kullanıcıları gerçek bedenlerinden bir uzuvlarını kaybettiklerinde, tekrar oluşturamazlar. Kuzan sol bacağının büyük miktarını, zaman atlaması sırasında Sakazuki ile Filo Amirali pozisyonu için yaptığı savaşta kaybetmiş, onun yerine buzdan bacak yapmıştır.

Busoshoku Haki kullanıcıları Logia kullanıcılarının gerçek bedenlerine vurabilirler. Rayleigh bunu, Logia kullanıcılarının akışkan bedenlerini, zorla katılaştırmak olarak açıklamıştır. Ayrıca bu haki türü ile, akışkan bedene sahip olan element formları tutulabilmektedir. Smoker ile olan savaşında Vergo, Logia kullanıcılarının element formlarına dönmemeleri gerektiğini, çünkü daha fazla saldırı alanı yarattıklarında, daha fazla hasar alabileceklerini göstermiştir.

Son olarak, Logia kullanıcıları da, deniz taşından diğer türler gibi etkilenirler. Deniz taşı, onları orjinal formlarına dönüşmeye zorlar ve güçlerini mühürler.

Ek Bilgiler


 • Her Logia gücü bir elementten veya doğa gücünden gelmektedir.
 • Enel hariç, zaman atlamasından önce tanıtılan her Logia kullanıcısı, Marineford Savaşına katılmıştır.
 • Trebol Paramecia Beta Beta No Mi'nin yeteneklerini kullanarak zayıf bedeninin saklayan mukustan geniş bir giysi yaparak, rakiplerini kandırıp, Logia olduğunu düşündürmüştür.
 • 863. bölümün yayınlandığı dergide, Mochi Mochi No Mi Logia olarak tanıtılmış, sonrasında düzeltilerek Özel Paramecia olduğu söylenmiştir.
Hak Sahibi

Kaynak: http://onepiece.wikia.com/wiki/Logia
Çeviren: God
Yayınlandığı Site: korsanfan.com
 
Son düzenleme:
Ciddi uğraşmışsın.. Güzel de olmuş.. En güçlü meyveler bunlar(dı)..
Ellerine sağlık
 
Ellerine sağlık abi :) süüppaaaa olmuş.

1. Pika = Işık değil parıltıymış :confused::eek:
2. Hie = Serintiymiş Buz değil :confused::eek:
( En garipleri bunlar )
 
Korsanfan.com Her Hakkı Saklıdır. 2008-2020.
Tasarım Korsanfan V.5.5
Yukarı Çık