Korsanfan.Com - One Piece Türkiye
Korsanfan.Com - One Piece Türkiye
Neler yeni

[Spoiler] 993 Spoiler Metin Ve Resimleri

- The bullets that Queen fires are called "Koori Oni" ("Frost Demon" or something like that).
- Kaidou gets up after the attack, says he has seen Oden's shadow behind the Red Scabbards.
- At the same time he lets out a roar called "Slicing Wind" (or something like that) as he tells the Red Scabbards that they haven't been able to cut him like Oden did.
-Queen'in ateşlediği mermilere "Koori Oni" deniliyormuş.(Don Şeytanı veya onun gibi bir şey)

-Kaido saldırı sonrası ayağa kalkıyor,Kaido'nun söylediğine göre 9 kının arkasında Oden belirmiş.

-Aynı zamanda o "Rüzgar Dilimleme" diye kükreyerek bir şey çıkarmış(onun gibi bir şey) Onun(Kaido)söylediğine göre 9 kın onu Oden'in kestiği gibi kesememiş.
 
From Redon
"It looks like there will be no images today, or that if one comes out, there will be few (nothing from the entire chapter like other weeks)."

Görünüşe göre bugün spoiler resimleri gelmeyecekmiş ya da eğer gelirse bir kaç tane resim gelecek.
 
  • Samurai suffer heavy losses cause of queen
  • Sanji and Luffy are still moving forward
  • Jinbei helps samurai in making a way for Luffy and tells Luffy he will accompany him to the roof
  • Samuraylar Queen yüzünden ağır kayıplar vermekteymiş.
  • Sanji ve Luffy ilerlemeye devam ediyormuş.
  • Jinbe samuraylara Luffy'ye yol açmaları için yardım etmiş ve Luffy'ye ona çatıya kadar eşlik edeceğini söylemiş.
 
Full summary, thanks to redon from MangaHelpers Forums.

Chapter 993: "Wanokuni's dream".

In chapter cover, Lola and Gotti got married!!

Chapter starts in the "Fire Festival". Although people in the "Flower Capital" are smiling, deep down all of them fear Orochi. "Fire Festival" is the only day when all of them are happy becouse it's the only day Orochi leaves the "Flower Capital".

People are telling tales and dreams about how the Kozuki are fighting Kaidou and Orochi on Onigashima right now. Since "Fire Festival" is the only day they are free to dream.

Back to Onigashima. Queen is using the "Plague Bullets: Ice Ogre". These bullets turn people into ice onis. All f them have horns, are covered in ice and go bit people.

Luffy and Sanji confront one Headliner whose hand is the upper half of a gorilla body. He seems pretty strong so Luffy prepares to stop and fight. Sanji gets angry saying he can take out this enemy for Luffy in only 10 seconds.

However, Jinbe appears and easily takes care of all enemies around them. Sanji gets annoyed thinking how Jinbe is so good in everything. Jinbe then joins Luffy and Sanji to go to Onigashima's dome.

Cut to Yamato, Shinobu and Momonosuke. There is a cat watching them, the cat has a paper covering its face and the paper has an eye (like Who's Who tatto). The cat informs Bao Huang about Yamato and Momonosuke location and then Bao Huang informs King.

King announces to all his subordinates that half of the intruders are samurai serving Kozuki. If they can kill Momonosuke, the battle will end easily. Sasaki appears with Kaidou's armored troop. They all fire at Momonosuke but Shinobu protects him with her body. Yamato stands facing Sasaki and the armored troops.

In Onigashima's dome, Kaidou murmurs that he saw Oden's shadow in the Red Scabbards' attack. But as he thought, the Red Scabbards are not Oden.

Kaidou: "I would have been fine with letting myself killed.
There will never be any samurai as strong as Oden!
Your power isn't enough to kill me!!"

The wound caused by the Red Scabbards with the "Togen Totsuka" makes Kaidou bleed, but isn't enough to reopen the old wound Oden caused him.

Kaido roars and send "Kamaitachi" (Wind Blades) from his mouth, cutting Kiku's entire arm...

End of chapter. No break next week.
 
Bölüm 993: "Wanokuni'nin rüyası".

Bölüm kapağında Lola ve Gotti evlendi !!

Bölüm "Ateş Festivali" nde başlar. "Çiçek Başkenti" ndeki insanlar gülümsüyor olsalar da, derinlerde hepsi Orochi'den korkuyor. "Ateş Festivali", Orochi'nin "Çiçek Başkenti" nden ayrıldığı tek gün olduğu için, hepsinin mutlu olduğu tek gün.

İnsanlar Kozuki'nin şu anda Onigashima'da Kaidou ve Orochi ile nasıl savaştığına dair masallar ve rüyalar anlatıyor. "Ateş Bayramı" hayal edebilecekleri tek gün olduğu için.

Onigashima'ya dönüyoruz. Queen"Veba Kurşunları: Buz İblisi" ni kullanıyor. Bu mermiler insanları buza çeviriyor.

Luffy ve Sanji, eli bir goril vücudunun üst yarısı olan bir As Oyuncuyla karşılaşır. Luffy oldukça güçlü göründüğü için durup savaşmaya hazırlanıyor. Sanji, bu düşmanı Luffy için sadece 10 saniyede yenebileceğini söyleyerek sinirlenir.

Ancak Jinbe görünür ve etrafındaki tüm düşmanlarla kolayca ilgilenir. Sanji, Jinbe'nin her konuda ne kadar iyi olduğunu düşünerek sinirlenir. Jinbe daha sonra Onigashima'nın kubbesine gitmek için Luffy ve Sanji'ye katılır.

Yamato, Shinobu ve Momonosuke'ye geçiş. Onları izleyen bir kedi vardır, kedinin yüzünü kapatan bir kağıt ve kağıdın bir gözü vardır (Who's Who'nun dövmesi gibi). Kedi, Bao Huang'a Yamato ve Momonosuke'nin yeri hakkında bilgi verir ve ardından Bao Huang, King'i bilgilendirir.

King, tüm astlarına davetsiz misafirlerin yarısının Kozuki'ye hizmet eden samuray olduğunu duyurur. Momonosuke'yi öldürebilirlerse, savaş kolayca biter. Sasaki, Kaidou'nun zırhlı birliğiyle birlikte görünür. Hepsi Momonosuke'ye ateş ediyor ama Shinobu onu vücuduyla koruyor. Yamato, Sasaki ve zırhlı birliklerin karşısında duruyor.

Onigashima'nın kubbesinde Kaidou, Kızıl Kınların saldırısında Oden'in gölgesini gördüğünü mırıldanıyor. Ama onun düşündüğü gibi, Kızıl Kınlar Oden değil.

Kaidou: "Kendimi öldürebilirdim.
Oden kadar güçlü bir samuray asla olmayacak!
Gücün beni öldürmeye yetmiyor !!"

Kızıl Kınlar'ın "Togen Totsuka" ile açtığı yara, Kaidou'nun kanamasına neden olur, ancak Oden'ın neden olduğu eski yarayı yeniden açmaya yetmez.

Kaido kükrer ve ağzından "Kamaitachi" (Rüzgar Bıçakları) gönderir, Kiku'nun kolunu keser ...

Bölümün sonu. Önümüzdeki hafta ara yok.
 
Korsanfan.com Her Hakkı Saklıdır. 2008-2020.
Tasarım Korsanfan V.5.5
Yukarı Çık